Gerhard ALBE
1892–1965, Sweden

Name Gerhard, Albin ALBE
Birth 1892, Sweden
Died 1965, Sweden

Gerhard Albe studerade i Köpenhamn, vid Konstakademien i Stockholm, samt företog studieresor till Frankrike, England och Tyskland. Han har målat motiv ur svenska flottans historia, Slaget vid Femern och Linjeskeppet Ölands strid mot engelsmännen. Gerhard Albe var direktör för Sjöhistoriska museet 1945.