Gerhard KARLMARK
1905–1976, Sweden

Name Gerhard, Alexander Denis KARLMARK
Birth 1905, Sweden
Died 1976

Gerhard Karlmark studied at the Art Academy in Sweden. He undertook several trips to the south. He painted landscapes and harbor motives, still life with flowers and self-portraits. He also worked on graphics. Represented: Malmö, Ystad Museum and Museum.

Gerhard Karlmark studerade vid Konstakademien. Han företog flertal resor söderut. Han målade landskap och hamnmotiv, stilleben med blommor samt självporträtt. Han arbetade även med grafik.

Representerad:
Malmö Museum och Ystads museum.