Gerhard NORDSTRÖM
1925, Sweden

Name Gerhard NORDSTRÖM
Birth 1925, Sweden

Gerhard Nordström studied at Scanian Art School, and at the Art Academy in Stockholm. He is known for his political art, but he is also a frequently employed portrait painter.
Represented: National Museum in Stockholm, Moderna Museet in Stockholm, Gothenburg Art Museum, Borås Museum, Museum of Helsingborg, Lund and Malmö Art Museum Art Museum.

Gerhard Nordström studerade på Skånska Målarskolan, och vid Konstakademien i Stockholm. Han är känd för sin politiska konst, men han är även en flitigt anställd porträttmålare.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Museet i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, Borås museum, Helsingborgs museum, Malmö Konstmuseum och Lunds Konstmuseum.