Gertrud LÖNEGREN
1905–1970, Sweden

Name Gertrud LÖNEGREN
Birth 1905
Died 1970

Gertrud Lönegren studerade vid Tekniska skolan i Stockholm och Kunstgewerbeschule i Wien. Formgivare av både bruks och konstkeramik i lergods och stengods. Fruktserviser, Kreta, Miranda, Prima Vera och Blanche.

Representerad:
H.M.K. Röhsska muséet och Höganäs museum.

(2) Keramik, Diameter Varav Ett Gertrud Lönegren by Gertrud LÖNEGREN

(2) Keramik, Diameter Varav Ett Gertrud Lönegren

Price SEK 500 (€49)
Estimated SEK 1,200
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy