Gertrud MÅNSSON
1888–1951, Sweden

Name Gertrud, Margareta MÅNSSON
Birth 1888, 11/12, Sweden
Died 1951, 7/4, Sweden

Gertrud Månsson studerade vid Konstindustriella skolan i Stockholm. Hon företog studieresor till Frankrike, England, Tyskland, Italien m.fl. länder. Hon målade landskap och stilleben i akvarell efter fransk skolning.

Blomsterstilleben by Gertrud MÅNSSON

Blomsterstilleben

Price SEK 0 (€0)
Estimated SEK 2,000–3,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy