Geskel SALOMAN
1821–1902, Germany/Sweden

Also known as: GS

Name Geskel SALOMAN
Birth 1821, Germany
Died 1902, Sweden

Geskel Saloman studerade vid Konstakademien i Köpenhamn, i Paris för Couture. Han utnämdes 1874 till professor vid Konstakademien. Han målade ett stort antal porträtt, samt genretavlor i en dämpad harmonisk kolorit.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, En väverska, Flicka läsande ett brev. Göteborgs Konstmuseum, Läsande skomakare, Utvandrare på väg till Göteborg och självporträtt, samt i Malmö Museum, Ahasvérus och dödens ängel.

Munk by Geskel SALOMAN

Munk (1884)

Price SEK 7,600 (€847)
Estimated SEK 4,000
Bokskog Med Gående Figur by Geskel SALOMAN

Bokskog Med Gående Figur

Price SEK 2,600 (€254)
Estimated SEK 2,000
Kärleksbrevet by Geskel SALOMAN

Kärleksbrevet (1889)

Price SEK 14,000 (€1,320)
Estimated SEK 15,000–20,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy