Gideon ISAKSSON
1911–1980, Sweden

Name Sven, Gideon, ISAKSSON
Birth 1911, 10/6, Sweden
Died 1980

Gideon Isaksson studerade på Skånska målarskolan, samt på Konstakademien i Köpenhamn. Han företog resor till Italien, Frankrike, Spanien. Han målade landskap och stadsmotiv från södra och mellersta Sverige, samt från Stockholm och även stilleben.
Representerad: Trelleborgs museum. Trelleborgs Lasarett.