Girolamo GIANNI
1837–1895, Italy

Also known as: GIA