Gottfrid KALLSTENIUS
1861–1943, Sweden

Name Gottfrid, Samuel Nikolaus KALLSTENIUS
Birth 1861, Sweden
Died 1943

Godfrey Kallstenius studied at the Art Academy of Edward Perseus. He undertook trips to France and Italy. He was a teacher and became extraordinary professor of decorative arts at the Art Academy. He painted landscapes and nature, often red pines at the water. His earlier work shows a fine mood painting.
Represented: National Museum in Stockholm, Gothenburg Museum of Art, Malmö Museum, New Pinacoteca, Munich, and the museum in Buenos Aires.

Gottfrid Kallstenius studerade vid Konstakademien för Edvard Perséus. Han företog resor till Frankrike och Italien. Han var lärare och blev extra ordinarie professor i dekorativ konst vid Konstakademien. Han målade landskap och natur, ofta röda tallar vid vatten. Hans tidigare arbeten visar ett fint stämningsmåleri.

Offentlig utsmyckning:
Altartavla och pannåer i Västerviks nya kyrka, samt väggmålning i Rederiaktiebolaget Nordstjernans hus i Stockholm.
Han har skrivit värdefulla handböcker om måleriets teknik. Oljemåleriet, färgstoff och bindämnen, 1913 och Handbok i oljemålning, 1915.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, Malmö Museum, Nya Pinakoteket, München, samt på muséet i Buenos Aires.