Gottfrid KALLSTENIUS

1861–1943, Sweden

Name Gottfrid, Samuel Nikolaus KALLSTENIUS
Birth 1861, Sweden
Died 1943

Godfrey Kallstenius studied at the Art Academy of Edward Perseus. He undertook trips to France and Italy. He was a teacher and became extraordinary professor of decorative arts at the Art Academy. He painted landscapes and nature, often red pines at the water. His earlier work shows a fine mood painting.
Represented: National Museum in Stockholm, Gothenburg Museum of Art, Malmö Museum, New Pinacoteca, Munich, and the museum in Buenos Aires.

Gottfrid Kallstenius studerade vid Konstakademien för Edvard Perséus. Han företog resor till Frankrike och Italien. Han var lärare och blev extra ordinarie professor i dekorativ konst vid Konstakademien. Han målade landskap och natur, ofta röda tallar vid vatten. Hans tidigare arbeten visar ett fint stämningsmåleri.

Offentlig utsmyckning:
Altartavla och pannåer i Västerviks nya kyrka, samt väggmålning i Rederiaktiebolaget Nordstjernans hus i Stockholm.
Han har skrivit värdefulla handböcker om måleriets teknik. Oljemåleriet, färgstoff och bindämnen, 1913 och Handbok i oljemålning, 1915.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, Malmö Museum, Nya Pinakoteket, München, samt på muséet i Buenos Aires.

Vidsträckt Skärgårdslandskap Med Solnedgång by Gottfrid KALLSTENIUS

Vidsträckt Skärgårdslandskap Med Solnedgång (-35)

Price SEK 26,000 (€2,831)
Estimated SEK 17,000
Månsken över Landskap.

Månsken över Landskap. "junimåne" (1901)

Price SEK 8,500 (€1,022)
Estimated SEK 5,000
Vid Stadens Utkanter by Gottfrid KALLSTENIUS

Vid Stadens Utkanter (-85)

Price SEK 76,500 (€8,599)
Estimated SEK 80,000–100,000
Solbelysta Tallar I Tjust Skärgård by Gottfrid KALLSTENIUS

Solbelysta Tallar I Tjust Skärgård (1910)

Price SEK 18,000 (€1,989)
Estimated SEK 25,000–30,000
Möteplatsen by Gottfrid KALLSTENIUS

Möteplatsen (-88)

Price SEK 40,000 (€4,320)
Estimated SEK 40,000–50,000
Skärgårdslandskap by Gottfrid KALLSTENIUS

Skärgårdslandskap (-31)

Price SEK 10,000 (€1,098)
Estimated SEK 10,000
Vårdag Vid Slipen - Mor Med Söner Vid Fiskebåt by Gottfrid KALLSTENIUS

Vårdag Vid Slipen - Mor Med Söner Vid Fiskebåt (1886)

Price SEK 117,000 (€13,104)
Estimated SEK 150,000–200,000
Vårdag Vid Slipen - Mor Med Söner Vid Fiskebåt by Gottfrid KALLSTENIUS

Vårdag Vid Slipen - Mor Med Söner Vid Fiskebåt (1886)

Price SEK 117,000 (€13,063)
Estimated SEK 150,000–200,000
Skärgårdslandskap I Solnedgång by Gottfrid KALLSTENIUS

Skärgårdslandskap I Solnedgång

Price SEK 16,000 (€1,776)
Estimated SEK 10,000
Solnedgång I Skärgården by Gottfrid KALLSTENIUS

Solnedgång I Skärgården (1928)

Price SEK 7,500 (€777)
Estimated SEK 8,000–10,000
Efter Snöfallet by Gottfrid KALLSTENIUS

Efter Snöfallet (1909)

Price SEK 8,500 (€881)
Estimated SEK 6,000–8,000
Afton I Tjust Skärgård by Gottfrid KALLSTENIUS

Afton I Tjust Skärgård

Price SEK 19,000 (€1,978)
Estimated SEK 10,000–12,000
Flicka På Sommaräng by Gottfrid KALLSTENIUS

Flicka På Sommaräng (1888)

Price SEK 420,000 (€43,718)
Estimated SEK 300,000–350,000
Skärgårdslandskap Med Solbelysta Tallar by Gottfrid KALLSTENIUS

Skärgårdslandskap Med Solbelysta Tallar (1933)

Price SEK 17,000 (€1,744)
Estimated SEK 15,000
Skärgårdslandskap Med Solbelysta Tallar by Gottfrid KALLSTENIUS

Skärgårdslandskap Med Solbelysta Tallar (1933)

Price SEK 16,000 (€1,646)
Estimated SEK 15,000
Aftonstämning by Gottfrid KALLSTENIUS

Aftonstämning (1890)

Price SEK 35,000 (€3,493)
Estimated SEK 35,000–40,000
Ankdammen Rydboholm by Gottfrid KALLSTENIUS

Ankdammen Rydboholm

Price SEK 3,200 (€313)
Estimated SEK 4,000
Vårlandskap Med Björkar by Gottfrid KALLSTENIUS

Vårlandskap Med Björkar (1890)

Price SEK 16,000 (€1,530)
Estimated SEK 20,000–30,000

Solbelysta Tallar I Skärgårdslandskap (1943)

Price SEK 35,000 (€3,348)
Estimated SEK 15,000–20,000

Skärgårdslandskap Med Solbelysta Tallar

Price SEK 24,000 (€2,296)
Estimated SEK 12,000–15,000

Norrsken (1915)

Price SEK 36,000 (€3,443)
Estimated SEK 8,000–10,000
Nyberget - Sommarlandskap Med Granar by Gottfrid KALLSTENIUS

Nyberget - Sommarlandskap Med Granar (1914)

Price SEK 7,500 (€707)
Estimated SEK 10,000–12,000
Vid Arbetsdagens Slut by Gottfrid KALLSTENIUS

Vid Arbetsdagens Slut (1890)

Price SEK 0 (€0)
Estimated SEK 60,000–80,000
Den Saliga by Gottfrid KALLSTENIUS

Den Saliga (1901-1909)

Price SEK 760,000 (€71,645)
Estimated SEK 250,000–300,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy