Gunnar OKNER
1920, Sweden

Name Karl Erik, Gunnar, OKNER
Birth 1920, Sweden

Gunnar Okner studerade vid Skånska målarskolan och Essemskolan i Malmö. Han har företagit studieresor till Frankrike och Holland. Han målar monokroma landskap utan att avbilda vyer.

Representerad:
Kommuner och landsting, Statens konstråd och Malmö museum.

Utställning:
Åminne bruksmuseum utställning 2006.