Gunnar PETTERSSON
1947, Sweden

Name Gunnar PETTERSSON
Birth 1947, Sweden

Gunnar Pettersson paintings are naturalistic style, often with motifs of birds. He has over the years had many separate and collective exhibitions, in Falkenberg, Sweden, Helsingborg, Uppsala, Stockholm, Gothenburg, Malmo and Varberg in Sweden, but also abroad in Wisconsin, Tennessee and Wyoming in the U.S., as well as in Brussels and London. He has illustrated books for Europe Raptors, the Masai country, and Owls in Europe.

Gunnar Pettersson målar i naturalistisk stil ofta med motiv av fåglar. Han har under åren haft många separat och samlingsutställningar, i Falkenberg, Helsingborg, Uppsala, Stockholm, Göteborg, Malmö och Varberg, men även utomlands i Wisconsin, Tennesee och Wyoming i USA, samt i Bryssel och London. Han har illustrerat till böcker som Europas Rovfåglar, I Massajernas land och Ugglor i Europa.