Gunnar THORÉN
1931, Sweden

Name Anders, Gunnar, THORÉN
Birth 1931, Sweden
Lived & Active In Göteborg, Sweden

Gunnar Thorén. Studerat på Slöjdföreningens skola och Valands konstskola i Göteborg, där han varit lärare i måleri. Han företog resor bl.a. till England. Hans landskap är skickligt uppbyggda formmässigt och spelar alltid med motsatser och krafter, som lämnar många frågor till oss att fundera över. Han tillhörde gruppen, Sex Aspekter, med Bertil Berg, Roj Friberg, Bernt Jonasson, Folke Lind och Åke Nilsson.
Representerad i Nationalmuseum i Stockholm och Göteborgs Konstmuseum, Malmö Museum, samt museum i Gävle, Västerås, Borås.