Gunnar WALLGREN
1883–1953, Sweden

Name Gunnar WALLGREN
Birth 1883, 24/12, Sweden
Died 1953, 12/5, Sweden

Gunnar Wallgren studerade på Tekniska skolan i Stockholm. Företog resor till Tyskland, Italien, Österrike, Frankrike och Nordafrika. Han har målat och gjort etsningar av hamnmotiv, arkitektur, gatubilder, interiörer och arbetat med exlibris.
Representerad: Nationalmuseum i Stockholm med grafik.