Gunnar ZILO
1885–1958, Sweden

Name Gunnar ZILO
Birth 1885, Sweden
Died 1958

Gunnar Zilo studerade vid Valand i Göteborg och senare i Köpenhamn, där han var bosatt under större delen av 1920-talet. Därefter återvände han till hembygden. Han har målat porträtt, bl.a. självporträtt, modellstudier och figurkompositioner stundom med intryck från italiensk renässans. Därtill har han även målat stilleben. Zilos figurer är ofta hållna i stort formar och målade i interiör, koloriten är dämpad och harmonisk. Han tillhörde 1940 initiativtagarna till bildandet av föreningen Södra Vätterbygdens konstnärer, en av landets äldsta sammanslutningar för yrkesverksamma konstnärer.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Jönköpings museum.

Source: http://www.jkpglm.se/konst/omkonstnarer.html