Gustaf Adolf Engelbert ‘Bertel’ BERTEL-NORDSTRÖM
1884–1967, Finland/Sweden

Name Gustaf Adolf Engelbert ‘Bertel’ BERTEL-NORDSTRÖM
Birth 1884, 10/4, Finland
Died 1967, Sweden
Lived & Active In Sweden

Bertel Bertel-Nordström Studerade i Stockholm, Köpenhamn och Paris. Han målade ofta marina Stockholmsmotiv men också landskap och figurmotiv.

Representerad:
Moderna Muséet i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, Malmö Museum, samt i Norrköping och Helsingfors.

Källa: Sammansatt av olika källor från internet.

Source: Internet