Gustaf Adolf FAHLE
1906–1989, Sweden

Name Gustaf Adolf FAHLE
Birth 1906, Sweden
Died 1989

Gustaf Adolf Fahle ägnade sin första tid som konstnär uteslutande åt akvarellen och debuterade med en utställning i Norrköping 1933 och Gävle 1934. Några år senare övergick han till att måla i olja och ägnade sig företrädesvis åt att skildra stadsbilder över Norrköping samt den ösgötska skärgården. Det blev så småningom en hel del porträttmåleri av bl.a. Albert Sjöström och Birger Strååt samt många lokala profiler runt Norrköpingsområdet.
Fahle deltog i många utställningar: Örebro 1938, Norrköping 1940, 1942, 1952, Linköping och Katrineholm 1941 samt SAK,s samlingsutställningar.