Gustaf Alfred NYSTRÖM
1844–1897, Sweden

Name Gustaf Alfred NYSTRÖM
Birth 1844, 11/3, Sweden
Died 1897, 15/2, Sweden

Gustaf Alfred Nyström började sin konstnärliga bana med att teckna i tonåren. Vid 22 års ålder ansökte han och blev antagen via Konstakademien i Stockholm med Johan Peter Molin som sin huvudlärare. Redan som elev, fick han på Molins förord, uppdrag att modellera en sittande Bellmansstaty och denna avtäcktes på Hasselbacken på Djurgården i Stockholm år 1872. Det var hans debutverk och den blev mycket uppskattad och omtalad efter uppförandet. Efter flertalet år av studier i München, Rom och Danmark återvända han slutligen hem i mitten av 1880-talet. Nyströms vackra marmorskulpturer pryder idag flera av våra parker.

Source: www.bukowskis.com