Gustaf ARNOLDS
1881, Sweden

Name Gustaf, Arnold ARNOLDS
Birth 1881, 8/10, Sweden

Gustaf Arnolds studerade vid Althins målarskola, samt vid Konstakademien. Företog resor till bl.a. Frankrike där han stannade till 30-talet. Produktionen domineras av landskapsmotiv ofta från Blekinges omgivningar. Han använder gärna fläckteknik vilket ger måleriet en mosaikartad karaktär.
Representerad i Blekinge museum.

Source: Art Signature Dictionary