Gustaf BÖKLIN
1879–1966, Sweden

Stilleben Med Vita Rosor by Gustaf BÖKLIN

Stilleben Med Vita Rosor

Price SEK 1,700 (€184)
Estimated SEK 600