Gustaf FÄNGSTRÖM

1905–1999, Sweden

Name FÄNGSTRÖM
Birth 1905, Sweden
Died 1999

Gustavus Fängström studied at Berggren\'s painting school. He undertook study tours to several European countries and North Africa. He often painted motifs from the Mediterranean and Paris.

Source: Internet

Gustaf Fängström studerade på Berggrens målarskola. Han företog studieresor till flera europiska länder, samt Nordafrika. Han har ofta målat Paris- och Medelhavsmotiv.

Representerad:
Västerås, Gävle, Hudiksvalls och Jönköpings
muséer.

Source: Internet

Stadsmotiv by Gustaf FÄNGSTRÖM

Stadsmotiv

Price SEK 0 (€0) Not sold
Estimated SEK 1,500
Sydländsk Fiskeby by Gustaf FÄNGSTRÖM

Sydländsk Fiskeby (1956)

Price SEK 6,000 (€617)
Estimated SEK 4,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy