Gustav ARNE
1925, Sweden

Name Gustav ARNE
Birth 1925, Sweden

Gustav Arne studied at Scanian painting school in Malmö. He has made trips to France and Spain, and studied with Isaac Grünewald. He has painted figurative compositions, expressive, landscapes and still lifes. He was a frequent exhibitor at the classic Spring Salon. During the 80s he painted circus motif.

Source: Art Signature Dictionary

Gustav Arne studerade vid Skånska målarskolan i Malmö. Han har företagit resor till Frankrike samt Spanien, samt studerat hos Isaac Grünewald. Han har målat figurkompositioner, expressiva, landskap och stilleben. Han var en flitig utställare på den klassiska Vårsalongen. Under 80-Talet målade han cirkusmotiv.
Retrospektiv utställning:
Vikingsberg, oljemålningar från mer än 50 år.
Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Malmö Museum, muséerna i Norrköping, Ystad.
-------------------
Gustav Arne var en svensk bildkonstnär född i Höganäs. Han studerade vid Skånska målarskolan i Malmö, hos Marie Wadskjær i Köpenhamn samt hos Isaac Grünewald i Frankrike. Arne är främst känd för att ha målat figurkompositioner, landskap och stilleben. Han har även utfört drivna teckningar i kol. Motiven är bland annat hämtade från Skåne och Kullabygden och visar ständigt skiftande landskap, från stormbyar till skön, stillsam natur. Arne är en mästare på att återge olika sorters ljus.
Källa: www.bukowskis.com

Source: Art Signature Dictionary