Gustav FREDRIKSSON
1901–1982

Fartygsporträtt Av Tremastade Skonerten

Fartygsporträtt Av Tremastade Skonerten "lenita" Av Blidö

Price SEK 0 (€0) Not sold
Estimated SEK 3,000
Fartygsporträtt Av Tremastade Skonerten

Fartygsporträtt Av Tremastade Skonerten "hoppet" Från Häverö, Kapt.n E. Andersson

Price SEK 6,000 (€672)
Estimated SEK 4,000–5,000
Fartygsporträtt Av Lisa-häverö, Kapt J O Karlsson by Gustav FREDRIKSSON

Fartygsporträtt Av Lisa-häverö, Kapt J O Karlsson

Price SEK 4,200 (€413)
Estimated SEK 2,000
Fartygsporträtt Av Svenska Tremastade Barken

Fartygsporträtt Av Svenska Tremastade Barken "anton" Från Wäddö, Capt. G. Andersson

Price SEK 3,000 (€282)
Estimated SEK 4,000–5,000
Fartygsporträtt Av Svenska Tremastade Barken

Fartygsporträtt Av Svenska Tremastade Barken "gustafva" Af Wäddö,

Price SEK 3,000 (€282)
Estimated SEK 4,000–5,000