Gustav SJÖÖ
1902–1969, Sweden

Name Gustaf, Arvid SJÖÖ
Birth 1902, Sweden
Died 1969

Gustaf Sjöö studerade för Carl Wilhelmson och på Konstakademien. Företog studieresor utomlands. Han har utfört porträtt, interiörer, landskap med figurer, byggnader etc.

Representerad:
Moderna Muséet i Stockholm, Kalmar, Växjö, Borås, Jönköpings muséer, samt Tessin, Paris.