Guy FRISK

Guy FRISK

1934, Åland Islands/Finland

Also known as: GUY

Name Guy FRISK
Birth 1934, Åland Islands

Guy Frisk biografi:

Åländskt kulturliv har fått viktiga impulser av konstnärer som främst från det finländska fastlandet flyttat in till landskapet. Till dem som vunnit erkänsla hör Guy Frisk, född 1943 i den östnyländska småstaden Lovisa. Han studerade vid Konstakademins skola i Helsingfors innan han i början av 1960-talet sökte sig till Mariehamn.
Det är fråga om en oerhört produktiv målare något som man kunnat konstatera på de delvis retrospektiva utställningar han med jämna mellanrum ordnat. Frisk började som surrealist i en abstrakt stil, som ofta gestaltades i collageteknik eller monotyper. Rymden inspirerade honom och i de första månresornas tidevarv kunde man se hans deformerade figurer som ett sorts rymdfarare, tumlande omkring utan egentligt fotfäste i tillvaron.
Tidigt ägnade han sig åt relativt konventionella akvareller, som så småningom skulle följas av en mängd tekniskt fulländade alster i samma genre. Guy Frisk skildrar upplevelser som öppnar sig mot något bortomsynligt. Öde bondgårdar får en mytisk dignitet genom sammansmältningen med naturen; karakteristiskt är ett grässtrå som avbrutet böjer sig i bildens förgrund medan husen reser sig monumentalt och ödsligt i bakgrunden.

Source: http://www.museum.ax

Peilipöytä by Guy FRISK

Peilipöytä (1987)

Price EUR 450
Estimated EUR 400–600
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy