Håkan ENGSTRÖM

1908–1987, Sweden

Name Karl, Håkan, ENGSTRÖM
Birth 1908, 13/7, Sweden
Died 1987

Håkan Engström studerade vid Tekniska skolan. Han företog resor till Frankrike och Mallorka i Spanien. Han målade landskap och stadsmotiv i olja.
Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, H.M. Konung Gustav VI Adolfs samling, Stadsmuséet . Stockholm, Museum i Ystad.

2 St, Stadsmotiv by Håkan ENGSTRÖM

2 St, Stadsmotiv

Price SEK 2,900 (€264)
Estimated SEK 2,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy