Hadar JÖNZÉN
1885–1977, Sweden

Name Axel, Hadar, JÖNZÉN
Birth 1885, Sweden
Died 1977

Hadar Jonzén studied at the Technical School and the Artist League school in Stockholm later in Paris for Matisse. He has painted landscapes street motifs and figurative compositions. Girls\' Portraits and still lifes, in a soft coloring. Collections: Moderna Museet in Stockholm, with Still Life and the National Museum in Stockholm.

Source: Art Signature Dictionary

Hadar Jönzén studerade vid Tekniska skolan och Konstnärsförbundets skola i Stockholm senare i Paris för Matisse. Han har målat landskap gatumotiv och figurkompositioner. Flickporträtt, samt stilleben, i en soft kolorit.

Representerad:
Moderna Muséet i Stockholm med Stilleben och i Nationalmuseum i Stockholm.

Source: Art Signature Dictionary