Hanna PAULI
1864–1940, Sweden

Also known as: HH, Hirsch

Name Hanna PAULI
Birth 1864, 13/1, Sweden
Died 1940, 29/12, Sweden

Hanna Pauli (born Hirsch) studied at Malmstrom art school in Stockholm, at the Technical School and later at the Art Academy in Stockholm. She joins the Artists Association. She marries the artist Georg Pauli and together they made trips to France and Italy. She participates in the World\'s Fair in Chicago and in Paris.
Represented: Gotland Museum, National Museum in Stockholm, Oslo Natjonalgalleriet, Jönköping County Museum, Norrköping Art Museum, Marbacka Foundation, Prince Eugen Waldemarsudde, Göteborg Museum of Art, University of Uppsala and Malmo Museum.

Hanna Pauli (född Hirsch) studerade vid Malmströms konstskola i Stockholm, vid Tekniska skolan samt senare vid Konstakademien i Stockholm. Hon går med i det Konstnärsförbundet. Hon gifter sig med konstnären Georg Pauli och gemensamt företar de resor till b.la. Frankrike och Italien. Hon deltar i Världsutställningen i Chicago och i Paris.

Representerad:
Gotlands Museum, Nationalmuséet i Stockholm, Natjonalgalleriet Oslo, Jönköpings Länsmuseum, Norrköpings Konstmuseum, Mårbackastiftelsen, Prins Eugens Waldemarsudde, Göteborgs Konstmuseum, Uppsala universitet, samt Malmö Museum.

wikipedia:
Hanna Pauli, född Hirsch den 13 januari 1864 i Stockholm, död den 29 december 1940 i Solna, var en svensk konstnär.
Pauli studerade först på Konstakademien, därefter i Paris. Hanna Pauli gifte sig 1887 med Georg Pauli, målare, tecknare, skulptör, etsare och skriftställare. Barn och familj upptog därefter mycket av hennes tid och hemmet blev en samlingsplats för många av tidens kulturpersonligheter. Hon målade främst intima interiörer och psykologiskt inträngande porträtt och intar en speciell plats i svensk konsthistoria med bland annat en del finstämda grupporträtt som till exempel Vännerna med Ellen Key, som i skenet av en fotogenlampa läser högt ur en bok för sina närmaste vänner, målad 1900-1907. Andra framstående verk är Venny Soldan (1887), Verner von Heidenstam (1893) och maken Georg, en face.
Hanna och Georg Pauli byggde 1905 Villa Pauli åt sig på Värmdövägen 205 i Storängen, Nacka, ritat av Albin Brag. Där hade de varsin ateljé och där levde och verkade de livet ut. Hanna Pauli har fått en gata uppkallad efter sig, belägen i Fruängen i sydvästra Stockholm. Många av gatorna i området har döpts efter färgstarka kvinnor aktiva under 1900-talets första hälft.
Tillsammans med sin make Georg Pauli donerade hon betydande konstverk till Jönköpings läns museum.
Hanna Pauli är representerad på bland annat Nationalmuseum och Bonniers porträttsamling i Stockholm.