Hans Erik ERIKSSON
1921–1997, Sweden

Name Hans Erik ERIKSSON
Birth 1921, Sweden
Died 1997

Hans Erik Eriksson studied under Professor Otte Skold. He painted landscapes and colorful flowers.

Source: Art Signature Dictionary

Hans Erik Eriksson studerade för Professor Otte Sköld. Han målade landskapsmotiv och prunkande blommor.

Separatutställningar:
Stockholm, Eskilstuna, Kalmar och Mönsterås, samt deltagit i ett flertal samlingsutställningar.

Offentlig utsmyckning:
Orsa, Iggesund, Billingsfors, Bromma och Stockholm.

Source: Art Signature Dictionary