Hans HAMNGREN
1934, Sweden

Also known as: H

Name Hans HAMNGREN
Birth 1934, Sweden

Studier: Teckningslärarinstitutet/Konstfackskolan 1952-56. Konsthögskolan 1962-67.
Representerad: Moderna Museet och Nationalmuseum, Tekniska Museet, Stockholm. Götyeborgs Konstmuseum. Malmö Museum. Västerås Konstmuseum. Skövde Museum. Länsmuseet i Gävle. Norrköpings Konstmu

Source: Internet