Hans OSSWALD
1919, Sweden

Name Hans, August OSSWALD
Birth 1919, Sweden

Hans Osswald arbetade med abstakta målningar med fiskar och stjärnbilder. Han gjorde även kompositioner i gouache och debuterade med en utställning i Stockholm 1947. Han ställde ut i Konstfrämjandets regi och hos Folket i Bild, där han också visade träsnitt. Han har även varit verksam som bokillustratör.

Representerad:
National Museum, i Malmö Museum och Eskilstuna museum.

His Osswald worked with abstakta paintings with images of fish and stars. He also compositions in gouache and debuted with an exhibition in Stockholm 1947th He exhibited in the Arts Promote Conduct of the registrant in which he also showed woodcuts. He has also worked as an illustrator. Represented: National Museum, Museum of Malmo and Eskilstuna Museum.