Hans VIKSTEN
1926–1987, Sweden

Name Hans, Olof VIKSTEN
Birth 1926, Sweden
Died 1987
Lived & Active In Värmdö, Stockholms Län

Hans Viksten studerade vid Signe Barths målarskola i Stockholm och vid Gerlesborgsskolan i Stockholm och vid Konstakademien i Stockholm för Evert Lundquist och Lennart Rodhe. 1976 utnämndes han till professor i måleri vid Konsthögskolan i Stockholm där han vid den tiden fortfarande var verksam.
Han har haft ett 70-tal separatutställningar i Sverige och utomlands sedan debuten 1964 på Galleri Burén. Han har också deltagit i ett 100-tal samlingsutställningar.

Offentlig utsmyckning:
Televerket och Sveriges Radios musikhus Berwaldhallen, Stockholm 1979, samt för IBM:s kursgård på Lidingö. Vidare har han gjort ett multitryck för ITT i New York.

Representerad:
Moderna Muséet i Stockholm, Nationalmuseum i Stockholm Stockholms kommun, Statens konstråd, flertalet museum i landsorten, K O Bonniers porträttsamling, Nedre Manilla, Stockholm V van Goghs samling, Amsterdam, Guggenheims museum, New York, Tessininstitutet, Paris, och Nationalmuseum i Stockholm, Warszava.