Harald LYTH
1937, Sweden

Name Harald LYTH
Birth 1937, Sweden

Lyth, Harald. Born in Göteborg, Sweden.

Studier
Konstindustriskolan i Göteborg 1955-59
Konsthögskolan i Stockholm 1960-65
Professor vid Konsthögskolan i Stockholm 1989-94

Separatutställningar i urval
Galerie Blanche 1972, -76
Galleri Olsson 1980, -82, -86, -90, -97, -98, -00, -04, -06
Norköpings konstmuseum 1980
Centre Culturel Suedois, Paris 1982, -02
Thielska Galleriet 1983, -97
FIAC, Paris 1985, -86, -90
FORUM, Zurich 1986, -87
Bienalen i Sao Paulo 1987
Simon/Neuman Gallery, New York 1990
Galerie Di Meo, Paris 1991, -94, -02
BMW Pavillion, München, 1995
Konstakademin, Stockholm 2000
Galleri Oijens, Göteborg 2007

Samlingsutställningar i urval
\\\"Fragile\\\", Warsawa 1974
Museo de Arte Moderno, Mexico City 1977
\\\"Moderna Museet gästar Bryssel\\\", Bryssel 1981
\\\"EIGHTY – Les peintres d’Europe\\\",
visad i ett flertal europesika städer 1987-88
\\\"René Char\\\", Palais des Papes, Avignon 1990
\\\"Lövsta bruk 2006

Större offentliga uppdrag i urval
Glasväggar Slussens tunnelbanestation, Stockholm 1981
Glasvägg för SE Bankens huvudkontor, Stockholm 1991
Vävnader för Postens huvudkontor, Stockholm 1994
Väggmålning, ASTRA’s Huvudkontor, Södertälje 1995
Glasvägg för Bonnierhuset, Stockholm 1996
Glasväggar för Kungliga Biblioteket, Stockholm 1997

Scenografiska arbeten
”Med braennende kaerlighed” HvidoreTeater, Köpenhamn 1986
”Ett drömspel” Nationaltheatret, Oslo 1989
”Parken” Nationaltheatret, Oslo 1993
”Vildanden” Nationaltheatret, Oslo 1996
\\\"Slutspel\\\" Nationaltheatret, Oslo 2004

Source: http://www.olssongallery.com/konstnarer/Lyth/index.htm