Harriet FISCHER

1890–1981, Denmark/Sweden

Name Harriet FISCHER
Birth 1890, Denmark
Died 1981

Harriet Fischer studerade vid Konstakademin i Köpenhamn. Hon företog resor till Frankrike, Italien och Spanien. Hon har målat porträtt, figurmotiv, interiörer och landskap, ofta med motiv från Jylland och södra Europa.

(tillskriven) Damporträtt by Harriet FISCHER

(tillskriven) Damporträtt

Price SEK 1,500 (€144)
Estimated SEK 2,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy