Harry SAHLIN
1905–1990, Sweden

Name Harry, Emanuel SAHLIN
Birth 1905, Sweden
Died 1990

Harry Sahlin was self-taught. He worked with naturalistic dull autumn pictures, and naive southern landscape.
Public art: Altarpiece Hornberg chapel, mural in Hamra Farm, Orsa.
Represented: Bollnäs Museum, and Uppsala Uiversitetsbibliotek.

Source: Art Signature Dictionary

Harry Sahlin var autodidakt. Han arbetade med naturalistiska dova höstbilder, och naiva sydländska landskap.
Offentlig utsmyckning: Altartavla Hornberga kapell, väggmålning i Hamregården, Orsa.
Representerad: Bollnäs Museum, samt Uppsala Uiversitetsbibliotek.

Source: Art Signature Dictionary