Helge LINDEN
1897–1961, Sweden

Name Helge, Karl Gustaf LINDEN
Birth 1897
Died 1961

Helge Linden studied with Carl Wilhelmson, and made study tours in France, Germany and Italy. He has painted portraits, nude, landscape, often with motifs from Norrland. He has also done murals in Haparanda seminar and pharmacy Wolverines in Umeå.

Helge Linden studerade för Carl Wilhelmson och gjorde studieresor i Frankrike, Tyskland och Italien. Han har målat porträtt, naket, landskap, ofta med norrländska motiv. Han har också gjort väggmålningar i Haparanda seminarium och apoteket Järven i Umeå.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, samt muséerna i Umeå, Östersund, Borås och Hudiksvall.