Helmer OSSLUND
1866–1938, Sweden

Also known as: HOD, Åslund

Name Jonas, Helmer, OSSLUND
Birth 1866, 22/9, Sweden
Died 1938, 11/7, Sweden

Helmer Osslund (b. Åslund). 1886 he travels to America to try out various jobs. In connection with the move he changes his name to Osslund. 1887 he returned to Sweden to study at the Technical School. He worked some years as a decorator at Gustavsberg porcelain factory. he went to Paris (1894) and studied with Paul Gaugain. 1897 Osslund returned to Sweden and settled in Sundsvall. The motives of his paintings are often the northern province of Sollefteå, Nordingrå and mountains, but he also painted some portraits. Helmer Osslund came during most of his life to practice in northern Sweden. Today he is regarded as one of the greatest painters of northern Sweden ever.

Source: Art Signature Dictionary

Helmer Osslund (född Åslund) föddes i Tuna i Medelpad. Vid sju års ålder flyttade han med far och syskon till Umeå. Efter studentexamen i Umeå 1886 reste han till USA för att där prova på diverse arbeten. I samband med flytten ändrar han sitt namn till Osslund. Till Sverige och Stockholm återvände han 1887 för att studera vid Tekniska skolan. Han arbetade efter studierna några år som dekoratör vid Gustafsbergs porslinsfabrik innan han 1894 reste till Paris för konststudier, hos Paul Gaugain. 1897 återvände Osslund till Sverige för att nu försöka försörja sig som fri utövande konstnär och
1922 återvände han till Sundsvall där han bodde fram till 1931.
Hans porträtt och norrländska landskapskildringar blev mycket uppmärksammade och omtyckta. Detta ledde till att han fick möjlighet att visa sin konst på många olika konstlokaler. Bland annat på Stadshussalongen i Sundsvall där han ställde ut sin konst den 6 april 1926. Osslund kom under större delen av sitt liv att vara verksam i Norrland. I dag betraktas han som en av de allra största norrlandsmålaren någonsin.
I Granvåg, Sollefteå hade han sin ateljé och sommarbostad. Motivkretsen var norrländska landskap. Inte minst från Sollefteå, Nordingrå och fjällvärlden. Under största delen av sitt liv levde han under knappa omständigheter och blev först under sina sista levnadsår riktigt erkänd som konstnär. Helmer Osslund avled i Stockholm 1938.

Source: Art Signature Dictionary