Henrik ALLERT
1937, Sweden

Name Henrik, ALLERT
Birth 1937, Sweden

Henrik Allert studerade vid Slöjdföeningens skola/Konstindustriskolan, Göteborg.

Separatutställningar:
Petra Stockholm 1971, Borås Konstmuseum 1973, Galleri Doktor Glas Stockholm 1974, Galleri Lucifer Skövde 1977, Galleri 54 Göteborg 1977, Galleri Gerard Loubie Paris 1984, Galleri Boj Stockholm 1988,Galleri Smedhamre Uppsala 1988. Prins Eugéns Waldemarsudde 1991, 2002, Centre Culturel Suédois Paris 1993 och Rackstads museum 1998.

Offentlig utsmyckning:
Observatoriet i Saltsjöbaden, Naturvårdsverket Stockholm, Saluhallen Medborgarplatsen Stockholm, Östra Sjukhuset Göteborg, Handelshögskolan i Göteborg, Högskolan i Örebro, Stadshuset i Borås. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm. Röhsska muséet Göteborg. Muséerna i Borås, Eksjö, Halmstad, Norrköping, Jönköping, Kalmar, Västerås och Skövde. Svenska EU-delegationen Bryssel. Svenska generalkonsulatet New York.

Representerad:
Nationalmuseum, Stockholm. Röhsska Huset, Göteborg mfl läns/konstmuseer. Konstindustrimuseet, Oslo. Victori ans Albert Museum, London. Museum of Modern Art, Tokyo.