Henrik NORDENBERG
1857–1928, Sweden/Germany

Name Carl, Henrik, NORDENBERG
Birth 1857, Sweden
Died 1928, Germany

Henrik Nordenberg studerade vid Konstakademien i Düsseldorf, där han sedan bodde till sin död. Han var brorson till Bengt Nordenberg. Han har målat interiörer, samt genretavlor med sjömän och fiskare, även stadsmotiv och arbetat med etsningar.

Source: Art Signature Dictionary