Herman Af SILLÉN
1857–1908, Sweden

Name Herman Gustaf Af SILLÉN
Birth 1857, Sweden
Died 1908, Sweden

Herman af Sillén var släkt med Gustaf af Sillen. Han var kommendörkapten vid flottan och har målat flera mariner, ofta med pansarbåtar. Han anses vara en av Sveriges främste marinmålare. Som sådan är han känd för sin förmåga att återge vattenytan på ett trovärdigt sätt

Representerad:
Sjöhistoriska museum, Nationalmuseum i Stockholm, Upprört hav, samt motiv från Västkusten, köpt av Oscar II.