Herman HÄGG
1884–1966, Sweden

Name Herrman HÄGG
Birth 1884, 4/4, Sweden
Died 1966

Herrman Hägg. Was the son of artist Jacob Hägg. He studied at the Technical School, and for Olof Arborelius and Anders Forsberg. Mentor was also his father and his uncle. He mainly painted marines in oil, but also landscapes.
Represented: Institut Tessin, Paris, Town Hall of Stralsund, and the Swedish aircraft cruiser Gotland.

Herrman Hägg. Var son till konstnären Jakob Hägg. Han studerade vid Tekniska skolan, samt för Olof Arborelius och Anders Forsberg. Läromästare var även fadern och farbrodern. Han har huvudsakligen målat mariner i olja, men även landskap.

Representerad:
Institut Tessin i Paris, Rådhuset i Stralsund, samt på Svenska flygplanskryssaren Gotland.