Herman MÜLLER
1840–1919, Germany

Name Herman MÜLLER
Birth 1840
Died 1919

Herman Müller var framför allt akvarellmålare och han arbetade vanligtvis i det mindre formatet. Favoritmotiven var vyer från Stockholm och mellansvenska kust- och insjölandskap, ofta med inslag av fartyg av olika slag.

Source: Stockholms Auktionsverk, Sweden