Hilding WERNER
1880–1944, Sweden

Also known as: HW

Name Hilding WERNER
Birth 1880, 10/8, Sweden
Died 1944, 26/8, Sweden

Värmlänningen Hilding Werner började sin konstnärliga bana som karikatyrtecknare i \"Nya Nisse\" 1899, kanske mest för att finansiera sina studier på Althins målarskola i Stockholm. Genom sin målarkamrat Bror Lindh kom Werner så småningom i kontakt med Richard Bergh och blev elev till denne åren 1900-01. Under denna tid tog Hilding Werner starka intryck av Konstnärsförbundets romantiskt betonade naturmåleri. En värmlänning återvänder gärna till Värmland, så ock Hilding Werner och där kom han i början av förra seklet i kontakt med Rackstadgruppen, en konstnärssammanslutning kring liljeforseleven Gustaf Fjaestad som 1897 hade slagit sig ned vid sjön Racken nära Arvika. Övriga konstnärer i gruppen var bland andra Björn Ahlgrensson, Fritz Lindström, Bror Lindh och Christian Eriksson.
År 1912 gjorde Hilding Werner en båtresa tillsammans med kamraterna Bror Lindh och Gustaf Fjaestad. Färden gick till Säffle, till målaren Otto Hesselbom, Dalslands målare. Denna resa och kontakten med Hesselbom blev helt avgörande för Hilding Werners vidare konstnärskap. Låt oss ta del av vad Helge Kjellin skriver i Värmland - ett storslaget och egenartat landskap 1946:
\"Liksom Hesselbom har Werner i långsträckt breddformat och med böljande linjer i storformat skildrat den bygd i Stavnäs som blev hans egen, utsikten från Fårberget över Glavsfjorden med Stavnäs kyrka på bortre stranden, eller motiv från Djuptjärn, från Krokvattnet, Hammarklätten, Finserudshöjden och Hammartjärn. Under alla årstider målar han dessa motiv, men helst i kvällsstämning eller i nattvila.\"

Source: Stockholms Auktionsverk, Stockholm Sweden