Hildur STENBÄCK
1912–1998, Finland/Åland Islands

Also known as: HSCK

Name Hildur STENBÄCK
Birth 1912, Finland
Died 1998
Lived & Active In 1939, Åland Islands

Hildur Stenbäck biografi:

Hildur Stenbäck var född i Esse i Österbotten och kom till Åland 1939 genom makens arbete. Efter en kortare vistelse hemma i Österbotten när maken var inkallad under vinterkriget återkom familjen till Åland
I fyrtioårsåldern började Hildur Stenbäck måla på allvar. Hon skaffade sig kunskap genom en svensk brevkurs och på en målarresa till Spanien knöt hon kontakter med kunniga lärare som hon sedan tog lektioner för. I slutet av femtiotalet höll hon sina första egna utställningar. www.nyan.ax

-----------------
Hildur Stenbäck (1912-1998) från Mariehamn. Hon fick sitt genombrott med en separatutställning i Helsingfors år 1965. Likaså rönte hennes första separatutställning i Ålands konstmuseum år 1966 stor uppmärksamhet. Under de följande decennierna ställde hon flitigt ut både i Finland och Sverige. Hon arbetade i en mängd olika tekniker men blev främst uppskattad för sina träsnitt och oljemålningar, där hon lät sig inspireras av urberget med dess formationer och detaljer. Stenbäck verkade även som lärare i teckning och målning vid Ålands Folkhögskola och vid Medborgarinstitutet i Mariehamn. Ålands Konstmuseum