Hjalmar ARLEMAN
1880–1956, Sweden

Name Karl, Hjalmar, Knut ARLEMAN
Birth 1880
Died 1956

Hjalmar Arleman studied at the Art Academy in Sweden. Besides painting, he has written and illustrated books. Has also been active as a composer. Represented: National Museum in Stockholm, the Victoria and Albert Museum in London.

Hjalmar Arleman studerade vid Konstakademien. Förutom måleriet har han författat och illustrerat, Pappas och Mikas underbara resa 1924 och Mikas Marknadsresa 1924. Har även framträtt som kompositör.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Victoria and Albert museum i London.

Fiskehamn by Hjalmar ARLEMAN

Fiskehamn

Price SEK 700 (€68)
Estimated SEK 600–800
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy