Holger ALMQVIST
1907–1978, Sweden

Name Erik Gustaf, Holger, ALMQVIST
Birth 1907, Sweden
Died 1978

Erik Gustaf Holger Almqvist studerade vid Konstakademien, samt i Frankrike och Spanien. Han har målat i tempera landskap med motiv från Närke.
Representerad: Moderna Muséet i Stockholm och Örebro museum.

Source: Art Signature Dictionary