Holger DRACHMANN
1846–1908, Denmark

Also known as: HD

Name Holger, Henrik Herholdt DRACHMANN
Birth 1846, Denmark
Died 1908, Denmark

Holger Drachmann fortsatte, efter at han 1874 var ophørt med at udst., lejlighedsvis, til sin Død, sit romantisk betonede, navnlig af C. F. Sørensen paavirkede Marinemaleri, under gentagne Rejser og Ophold i Skagen, ligesom han virkede som Illustrator (bl. a. J. C. Tuxen: \'Den danske og norske Sømagt, 1875), især af sine egne digteriske Arbejder. Hans Billeder er om end +aandfuldt opfattede*, som hans Ungdomsven Karl Madsen karakteriserer dem, ofte skæmmet af +ufine Farver og en overfladisk Behandling; de bedste er lette Improvisationer*. Kun som Digter anerkender K. M. ham som den magtfulde Fortolker af +Havets og Skagens Herlighed*. Paul V. Rubow understreger den Betydning for D.s Digtning og hele hans Syn paa Tilværelsen, Malerperioden i hans Ungdom har haft, han kom til Poesien med en Forstaaelse af den synlige Verden og en Forkærlighed for Kunstnerlivet, som næsten ikke har Sidestykke i dansk Litteratur. har bl. a. i Berl. Tid. fremsat meget reaktionære, tyskorienterede Kunstbetragtnin­ger, imødegaaet af Just Justesen (Karl Madsen) i Kunstbl. Nr. 7, 1888 (Betænkning over den blinde Mands Klage)-

Arbejder:
Strandbillede fra Stormfloden (1872, Ribe Mus.); Baade paa Skagens Sønderstrand, En Stranding, Morgenstemning, Skagens Nordstrand (1902), Snestorm (1906), Grenen (1907) (alle Skagens Mus.); desuden repr. i Kbst.saml., Bymus., Teatermus., Fredensborg (Hamborgs Havn, 1892), Søfartsmus. paa Kronborg, Koldinghus, Drachmanns Hus, Skagen, Rønne Mus. og Etabl. Lorry, Fr.berg.

Kustbild Med Skepp Och Klippor by Holger DRACHMANN

Kustbild Med Skepp Och Klippor

Price SEK 550 (€60)
Estimated SEK 1,000
Fartyg På Redden, I Bakgrunden Staden Leith, Edinburgh by Holger DRACHMANN

Fartyg På Redden, I Bakgrunden Staden Leith, Edinburgh (-91)

Price SEK 9,000 (€990)
Estimated SEK 10,000–12,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy