Howard KANOVITZ
1929, USA

Name Howard KANOVITZ
Birth 1929, USA

Kanovitz was born in 1929 in Massachusetts and began to paint after training in the spirit of Abstract Expressionism in the 1950s. A non-figurative, ogeometriskt painting, a play in which emotions play the leading roles, with the front figures like Yves Klein and Jackson Pollock. Kanovitz considered after a period of abstract expressionism as a passing trend, and departed from this painting in 1960\'s first year.

Kanovitz föddes 1929 i Massachussets och började efter utbildningen att måla i den abstrakta expressionismens anda under 1950-talet. Ett non-figurativt, ogeometriskt måleri, ett skådespel där känslorna spelade de ledande rollerna, med frontgfigurer som Yves Klein och Jackson Pollock. Kanovitz betraktade efter en tid den abstrakta expressionismen som en övergående trend och lämnade detta måleri under 1960-talets första år.

Source: Stockholms Auktionsverk, Stockholm Sweden