Hugo ÖFVERSTRÖM
1900–1973, Sweden

Name Hugo ÖFVERSTRÖM
Birth 1900, Sweden
Died 1973

Hugo Öfverström studerade vid Valands målarskola i Göteborg. Hans måleri är företrädesvis utfört i olja.

Utställningar:
Bland annat på Valand och Liljevalchs i Stockholm.