Ida TÖRNSTRÖM
1862–1862, Sweden

Name Ida, Albertina TÖRNSTRÖM
Birth 1862, Sweden
Died 1862, Sweden

IDA Törnström studied at the Technical School and at the Valand Art School. She undertook study tours to England, Canada, France. She painted landscapes from different parts of Sweden.
Represented: National Museum in Stockholm and Gothenburg Museum of Art.

Ida Törnström studerade vid Tekniska skolan och vid Valand. Hon företog studieresor till England, Canada, Frankrike. Hon målade landskap från olika delar av Sverige.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm och i Göteborgs Konstmuseum.

Kvinna Med Handarbete by Ida TÖRNSTRÖM

Kvinna Med Handarbete

Price SEK 1,000 (€120)
Estimated SEK 2,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy