Inez LEANDER
1878–1969, Sweden

Name Inez LEANDER
Birth 1878, Sweden
Died 1969

Inez Leander är en av våra förbigångna kvinnliga modernister. Hon utbildade sig vid Konstakademien i Stockholm 1905-1909 och fortsatte till Paris som elev hos André Lhote. Vid den här tiden är Einar Jolin, Carl Palme och Isaac Grünewald redan i Paris och slukas helt av den nya konsten, skolade av Henri Matisse.

Source: Art Signature Dictionary